Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/77317
Title: Lifelong learning and esp vocabulary: Reflections in telecommunications and ICT
Other Titles: Vseživljenjsko učenje besedišča angleščine kot jezika stroke: Refleksije na področju telekomunikacij in IKT
Authors: García Sánchez, María Soraya 
Luján García, Carmen Isabel 
UNESCO Clasification: 5701 Lingüística aplicada
5802 Organización y planificación de la educación
Keywords: ELF
ESP
Lifelong Learning
Professional English
Vocabulary, et al
Issue Date: 2020
Journal: ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries 
Abstract: This paper examines the building of a glossary of technical terms by a sample of master’s degree students in the professional field of Telecommunications Engineering. To achieve this aim, linguistic data was extracted from the European MACbioIDi INTERREG Project with the aim of creating a collaborative bilingual, English-Spanish glossary. The glossary is used to foster vocabulary learning strategies for ELF/ESP learners and teachers of English. The study, designed for lifelong learning education and set in an ESP context of ICT and Telecommunications, shows (i) how a glossary building task can take the form of collaborative and reflective vocabulary learning projects in ESP, (ii) the learners’ identification of anglicisms in their professional domains, and (iii) samples of writing products stemming from building the glossary.
Prispevek proučuje glosar strokovnih izrazov, ki so ga sestavili magistrski študenti telekomunikacijskega inženiringa. Za ta cilj smo iz evropskega projekta MACbioIDi INTERREG pridobili jezikovne podatke, s katerimi smo ustvarili kolaborativni, dvojezični angleško-španski glosar. Glosar smo uporabili, da bi razvili strategije učenja besedišča pri študentih in učiteljih angleščine kot lingue france in angleščine kot jezika stroke. Študija, zasnovana za vseživljenjsko izobraževanje in umeščena v okolje jezika stroke na področju IKT in telekomunikacij, je pokazala: i) da je lahko sestavljanje glosarja kolaborativna in reflektivna besediščna dejavnost pri poučevanju jezika stroke; ii) kako študenti prepoznajo anglicizme na svojem strokovnem področju, in iii) primere pisnih izdelkov, ki izhajajo iz sestavljanja glosarja.
URI: http://hdl.handle.net/10553/77317
ISSN: 1581-8918
DOI: 10.4312/elope.17.2.195-218
Source: ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries [ISSN 1581-8918], v. 17 (2), p. 195-218, (Enero 2020)
Appears in Collections:Artículos
Thumbnail
Adobe PDF (385,9 kB)
Show full item record

Page view(s)

42
checked on Jul 24, 2021

Download(s)

14
checked on Jul 24, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


ShareExport metadataItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.