Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/69479
Title: Direcció i govern dels centres educatius
Authors: Rodríguez Pulido, Josefa 
UNESCO Clasification: 5802 Organización y planificación de la educación
Keywords: Dirección
Organización
Centros Educativos
Issue Date: 2009
Journal: Guix 
Abstract: Al llarg de l'article, intentem aproximar-nos a les implicacions de la direcció dels centres educatius, del consell escolar i del claustre com a òrgans de govern de les institucions docents, segons la LOE (Llei Orgànica d'educació 2/2006, de 3 de maig de 2006), i proposem la relació de tasques que comporta l'aplicació d'aquestes funcions per part d'un director o d'una directora d'un centre.
URI: http://hdl.handle.net/10553/69479
ISSN: 0213-8581
Source: Guix: Elements d'acció educativa [ISSN 0213-8581], n. 352, p. 69-76
URL: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2883017
Appears in Collections:Artículos
Show full item record

Page view(s)

25
checked on Dec 24, 2022

Google ScholarTM

Check


ShareExport metadataItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.