Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/69479
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRodríguez Pulido, Josefaen_US
dc.date.accessioned2020-01-29T17:24:08Z-
dc.date.available2020-01-29T17:24:08Z-
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.issn0213-8581en_US
dc.identifier.otherDialnet-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10553/69479-
dc.description.abstractAl llarg de l'article, intentem aproximar-nos a les implicacions de la direcció dels centres educatius, del consell escolar i del claustre com a òrgans de govern de les institucions docents, segons la LOE (Llei Orgànica d'educació 2/2006, de 3 de maig de 2006), i proposem la relació de tasques que comporta l'aplicació d'aquestes funcions per part d'un director o d'una directora d'un centre.en_US
dc.languagespaen_US
dc.relation.ispartofGuixen_US
dc.sourceGuix: Elements d'acció educativa [ISSN 0213-8581], n. 352, p. 69-76en_US
dc.subject5802 Organización y planificación de la educaciónen_US
dc.subject.otherDirecciónen_US
dc.subject.otherOrganizaciónen_US
dc.subject.otherCentros Educativosen_US
dc.titleDirecció i govern dels centres educatiusen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.urlhttp://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2883017-
dc.description.lastpage76-
dc.identifier.issue352-
dc.description.firstpage69-
dc.investigacionCiencias Sociales y Jurídicasen_US
dc.type2Artículoen_US
dc.contributor.authordialnetid189517-
dc.identifier.dialnet2883017ARTREV-
dc.utils.revisionen_US
dc.identifier.ulpgces
item.grantfulltextnone-
item.fulltextSin texto completo-
crisitem.author.deptGIR G9-Historia, economía y sociedad-
crisitem.author.deptDepartamento de Educación-
crisitem.author.orcid0000-0003-0195-0801-
crisitem.author.parentorgDepartamento de Ciencias Históricas-
crisitem.author.fullNameRodríguez Pulido, Josefa-
Appears in Collections:Artículos
Show simple item record

Page view(s)

25
checked on Dec 24, 2022

Google ScholarTM

Check


ShareExport metadataItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.