Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/113069
Title: Anglicisms in the area of food and drinks among spanish speakers. Why are anglicisms used to refer to food and drinks related terms in Spanish?
Authors: Luján García, Carmen Isabel 
UNESCO Clasification: 5702 Lingüística diacrónica
570111 Enseñanza de lenguas
Keywords: Anglicisms
Food and drinks
Spanish
Anglicisme
Mâncare și băutură, et al
Issue Date: 2021
Journal: Analele Universitatii din Craiova - Seria Stiinte Filologice, Lingvistica 
Abstract: In the last decade, a growing awareness about eating healthy food has emerged among part of the Spanish population. This paper examines the current use of English lexical items in Spanish in the particular fields of food and drinks. The findings report on the noticeable tendency to use Anglicisms to refer to new or recent concepts related to food, gastronomy and drinks. The use of these English borrowings is explored according to different linguistic functions.
În ultimul deceniu, o parte a populației spaniole a devenit din ce în ce mai preocupată de consumul de alimente sănătoase. Prezentul articol analizează utilizarea actuală a termenilor englezești din limba spaniolă din domeniul alimentelor și băuturilor. Cercetarea evidențiază o tendință accentuată de a folosi anglicisme pentru a numi concepte noi sau recente privind mâncarea, gastronomia și băuturile. Utilizarea acestor împrumuturi din limba engleză este clasificată în diferite funcții lingvistice.
URI: http://hdl.handle.net/10553/113069
ISSN: 2734-7168
Source: Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică [ISSN 2734-7168], Anul XLIII, Nr. 1-2, 2021, pp. 180-190
Appears in Collections:Artículos
Adobe PDF (470,69 kB)
Show full item record

Google ScholarTM

Check


ShareExport metadataItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.