Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/112567
Title: Comparative evaluation of the Komodo Dragon (Varanus komodoensis) and the green Iguana (Iguana iguana) skull by three-dimensional computed tomographic reconstruction
Authors: Pérez Alberto, Sara 
Encinoso, Mario
Morales, M. 
Arencibia Espinosa, Alberto 
Suárez Bonnet, Alejandro 
González Rodríguez, Eligia 
Jáber Mohamad, José Raduán 
UNESCO Clasification: 310901 Anatomía
Keywords: Computed tomography
3D reconstruction
Anatomy
Skull
Lizardsclinicians, et al
Issue Date: 2021
Journal: Slovenian Veterinary Research 
Abstract: The purpose of this paper was to do a comparative evaluation of the skull of two species of lizards, the Komodo dragon (Varanus komodoensis) and the Green Iguana ( Iguana iguana), by three-dimensional computed tomographic reconstruction. Images provided by this method give excellent anatomic detail of the skull. Therefore, essential differences in the configuration of the orbit and the lateral bones of the neurocranium were visualized in lateral and dorsal reconstructed images. The images obtained by tridimensional computed tomographic reconstruction can be a valuable diagnostic aid for the clinical evaluation of several head disturbances in lizards.
Namen prispevka je bil s tridimenzionalno računalniško tomografsko rekonstrukcijo opraviti primerjalno oceno lobanje dveh vrst kuščarjev, komodoškega varana (Varanus komodoensis) in zelenega legvana (Iguana iguana). Slike, pridobljene s to metodo, prikažejo odlične anatomske podrobnosti lobanje. Zato so bile na stranskih in dorzalnih rekonstrukcijah slik vidne bistvene razlike v zgradbi orbitalnega področja in stranskih kosti nevrokranija med obema vrstama kuščarjev. Slike, pridobljene s tridimenzionalno računalniško tomografsko rekonstrukcijo, so lahko dragocena diagnostična pomoč pri klinični oceni večih napak glave pri kuščarjih.
URI: http://hdl.handle.net/10553/112567
ISSN: 1580-4003
DOI: 10.26873/SVR-1330-2021
Source: Slovenian Veterinary Research [ISSN 1580-4003], v 58 (3), p. 111-116, (Enero 2021)
Appears in Collections:Artículos
Adobe PDF (2,66 MB)
Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


ShareExport metadataItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.