Name Universitat de Lleida

Nombre editorial
Universitat de Lleida
Origen
Nacional
SPI
2018::1000::Q4
2020::1000::Q4
2019::1000::Q4