Name Revista Catalana de Dret Ambiental

Nombre
Revista Catalana de Dret Ambiental
 
ISSN
2014-038X
ISSN Electrónico
2014-038X
Editor
Universitat Rovira i Virgili
País
España
 
 
Erih Plus