Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10553/110249
Title: Neuronas espejo y anticipación en interpretación simultánea
Authors: Bosch Benítez, Amalia 
UNESCO Clasification: 570112 Traducción
570507 Psicolingüística
570113 Lingüística aplicada a la traducción e interpretación
Keywords: Antycypacja
Neurony lustrzane
Tłumaczenie symultaniczne
Issue Date: 2019
Journal: Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teoría, praktyka i dydatyka przekladu
Abstract: Antycypacja to częste zjawisko w tłumaczeniu symultanicznym, a przez część badaczy (Gile, 1995; Chernov 1994, 2004) postrzegana jest jako konieczna z uwagi na syntaktyczne różnice strukturalne w parze językowej, w której pracuje tłumacz. Stoimy na stanowisku, że antycypacja nie może być uważana za strategię, którą tłumacz niejako włącza lub wyłącza w tłumaczeniu. Antycypacja stanowi podstawę reformulacji- jeśli tłumacz nie jest w stanie przewidzieć znaczenia wypowiedzi przed jej zakończeniem, bardzo trudno jest dokonać reorganizacji lub zreformułowania wypowiedzi i oddać w tłumaczeniu słowa, składnię czy znaczenie. W badaniach przekładoznawczych od stosunkowo niedawna pojawiły się nowe pola takie jak psycholingwistyka czy kognitywistyka (Ferreira, A. & Schwieter, J.W., 2015); mogą one rzucić nowe światło na procesy występujące w tłumaczeniu ustnym. W tym miejscu warto wspomnieć o roli, którą odgrywają neurony lustrzane (Rizzolatti et al. 1996), a które mogą służyć wyjaśnieniu zagadnienia, dlaczego w komunikacji - a takowa jest tłumaczenie symultaniczne – zachodzi ciągły i naturalny proces antycypacji
URI: http://hdl.handle.net/10553/110249
ISSN: 1896-4362
DOI: 10.12775/RP2019.005
Source: Rocznik Przekładoznawczy [ISSN 1896-4362], n. 14, p. 117-134
Appears in Collections:Artículos
Adobe PDF (481,01 kB)
Show full item record

Page view(s)

126
checked on Jun 25, 2022

Download(s)

46
checked on Jun 25, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


ShareExport metadataItems in accedaCRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.