Tesis
(Thesis)

(Thesis)
Calero Carballo, Petra Ornella 
Advisor: González Valle, Fernando ; Gracia Molina, Anselmo 
Issued date: 2001
Tesis doctoral
983.pdf.jpg
Cabrera Martín, Fernando 
Advisor: Gracia Molina, Anselmo ; González Valle, Fernando 
Issued date: 1999
Tesis doctoral
632.pdf.jpg
González Valle, Fernando 
Advisor: Gracia Molina, Anselmo 
Issued date: 1995
Tesis doctoral
960.pdf.jpg