Organismo financiador
Administración Autonómica
 
Ámbito de Financiación
Autonómico
 
Unidad Gestora
FULP
 
Financiación concedida
47925
 
Clasificación
Transferencia e Innovación
 
Tipo
Convenio-Contrato
 
Financiación solicitada
47925