Publicaciones

Lomoschitz Mora-Figueroa, Alejandro ; Corominas Dulcet, Jordi
Issued date: 1996
Source: Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe: Revista de xeoloxía galega e do hercínico peninsular[ISSN 0213-4497] (21), p. 417-429
Artículo
Hansen Machín,Alex Roberto ; Criado Hernandez,Constantino 
Issued date: 1996
Source: Cadernos do Laboratorio Xeoloxico de Laxe 21 [ISSN 0213-4497], v. 21, p. 261-270, (Diciembre 1996)
Actas de congresos
Lomoschitz Mora-Figueroa, Alejandro ; Dulcet, C
Issued date: 1996
Source: Cadernos Do Laboratorio Xeoloxico De Laxe 21 [ISSN 0213-4497], v. 21, p. 417-429, (1996)
Actas de congresos
evolucióncuaternariotirajana.pdf.jpg
Vidal Romani, J. R.; Yepes Temino, J. ; Rodriguez Martinez Conde, R.
Issued date: 1998
Source: Cadernos do Laboratorio Xeoloxico de Laxe[ISSN 0213-4497], p. 165-199
Artículo
Vidal Romaní, J. R.; Yepes, Jorge ; Rodríguez Martínez-Conde, R.
Issued date: 1998
Source: Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe [ISSN 0213-4497], v. 23, p.165-199
Artículo
0625459_00000_0000.pdf.jpg
Yepes Temino, J. ; Vidal Romaní, J. R.
Issued date: 2003
Source: Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, Edicios do Castro [ISSN 0213-4497], v. 28, p. 263-283
Artículo
0625453_00000_0000.pdf.jpg
Vidal Romaní, J. R.; Yepes Temino, J. 
Issued date: 2004
Source: Cadernos do Laboratorio Xeoloxico de Laxe[ISSN 0213-4497], p. 331-360
Artículo
0625448_00000_0000.pdf.jpg